Nederlands (Dutch) English
 

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze

internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite

worden aangeboden.

 

Informatie en aansprakelijkheid

Van Rijn architecten ®, stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de Van Rijn architecten

met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de

internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en

informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

 

Van Rijn architecten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite

 

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of

onder zeggenschap staan van Van Rijn architecten. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Van Rijn architecten. Van Rijn architecten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Van Rijn architecten of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Van Rijn architecten. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Van Rijn architecten.

 

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

 

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Van Rijn architecten omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.